Aktuální informace z Jezera Milada

 Čas měření: 22.04.2019 02:55:00
Teplota vzduchu: 3,3°C
Teplota vody: 22,63°C
Teplota vody v 1,5m hloubce: 22,88°C
Rychlost větru: 4,68km/h
Směr větru: V
Tlak: 997,1hPa
Vlhkost vzduchu: 97,9%
Aktuální srážky: 0mm
Průhlednost vody: 3,88m (limit >1m, měřeno 17. 04. 2019 – OŽPP, měřeno 1x za 14 dní)
Tloušťka ledu: Síla ledu na jezeře Milada v prostoru hlavní pláže 20 m od břehu je aktuálně dle dnešního měření 0cm. Jezero je zamrzlé částečně a pokryté rozbředlým sněhem, západní část je zcela bez ledu.

Aktivita klíšťat: http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat

Kvalita koupacích vod jezera Milada: Odběry a analýzy vzorků jsou prováděny v souladu s Veřejnou vyhláškou (Monitorovacím kalendářem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem) ve 14 denních intervalech. Vzorkovací kalendář 2018.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2016
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2017
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2018 – tento údaj bude průběžně doplňován (údaje jsou rovněž k dispozici na www.khsusti.cz)

28. 05. 2018 voda vhodná ke koupání
11. 06. 2018 voda vhodná ke koupání
25. 06. 2018 voda vhodná ke koupání
09. 07. 2018 voda vhodná ke koupání
23. 07. 2018 voda vhodná ke koupání
06. 08. 2018 voda vhodná ke koupání
20. 08. 2018 voda vhodná ke koupání
03. 09. 2018 voda vhodná ke koupání, mírně překročena hodnota chlorofylu – a

Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
X měření nebylo provedeno