Aktuální informace z Jezera Milada

 Čas měření: 26.06.2019 08:30:01
Teplota vzduchu: 25,9°C
Teplota vody: 25,06°C
Teplota vody v 1,5m hloubce: 24,94°C
Rychlost větru: 3,6km/h
Směr větru: S
Tlak: 995hPa
Vlhkost vzduchu: 60,1%
Aktuální srážky: 0mm
Průhlednost vody: 4,83m (limit >1m, měřeno 18. 06. 2019 – OŽPP, měřeno 1x za 14 dní)

Aktivita klíšťat: http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat

Kvalita koupacích vod jezera Milada: Odběry a analýzy vzorků jsou prováděny v souladu s Veřejnou vyhláškou (Monitorovacím kalendářem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem) ve 14 denních intervalech. Vzorkovací kalendář 2019.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2016
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2017
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2018
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2019 – tento údaj bude průběžně doplňován (údaje jsou rovněž k dispozici na www.khsusti.cz)

20. 05. 2019 Voda vhodná ke koupání
03. 06. 2019 Voda vhodná ke koupání
17. 06. 2019 Voda vhodná ke koupání
01. 07. 2019 X
15. 07. 2019 X
29. 07. 2019 X
12. 08. 2019 X
26. 08. 2019 X

Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
X měření nebylo provedeno