Aktuální informace z Jezera Milada

 Čas měření: 16.08.2018 13:40:01
Teplota vzduchu: 26,9°C
Teplota vody: 22,8°C
Rychlost větru: 7,56km/h
Směr větru: SSZ
Tlak: 991,2hPa
Vlhkost vzduchu: 37,1%
Aktuální srážky: 0mm
Průhlednost vody: 5,42m (limit >1m, měřeno 14. 08. 2018 – OŽPP, měřeno 1x za 14 dní)

Aktivita klíšťat: http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat

Kvalita koupacích vod jezera Milada: Odběry a analýzy vzorků jsou prováděny v souladu s Veřejnou vyhláškou (Monitorovacím kalendářem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem) ve 14 denních intervalech. Vzorkovací kalendář 2018.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2016
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2017
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2018 – tento údaj bude průběžně doplňován (údaje jsou rovněž k dispozici na www.khsusti.cz)

28. 05. 2018 voda vhodná ke koupání
11. 06. 2018 voda vhodná ke koupání
25. 06. 2018 voda vhodná ke koupání
09. 07. 2018 voda vhodná ke koupání
23. 07. 2018 voda vhodná ke koupání
06. 08. 2018 voda vhodná ke koupání
20. 08. 2018 X měření nebylo provedeno
03. 09. 2018 X měření nebylo provedeno

Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
X měření nebylo provedeno