Otevření území jezera Milada pro veřejnost

Povolenky ke vjezdu na území jezera Milada
»» Pravidla pro vydávání povolenek ke vjezdu na území jezera Milada (pdf)
»» Žádost o vydání povolenky ke vjezdu na území jezera Milada (pdf)
»» Žádost o vydání povolenky ke vjezdu na území jezera Milada (docx)

Návštěvní řád území jezera Milada
»» Návštěvní řád území jezera Milada (pdf)
»» Visiting rules for the territory of Milada lake (pdf)
»» Besuchsordnung Miladaseegebiet (pdf)

Návštěvní řád území jezera Milada

 

Informace pro provozovatele či vlastníky malých plavidel

Dnešního dne 1. 11. 2016 začal platit PROVOZNÍ ŘÁD s pravidly pro provozovatele či vlastníky malých plavidel využívající vodní plochy a břehů jezera Milada. Mimo stanovené vývaziště není dovoleno malá plavidla vyvazovat či kotvit v žádné části jezera Milada. Vyvazovat plavidla v místě k tomu určeném lze POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE ÚZEMÍ – PALIVOVÉHO KOMBINÁTU ÚSTÍ, S. P. !!! Umístění vývaziště malých plavidel je vyznačeno v přiložené mapě. V příloze naleznete znění PROVOZNÍHO ŘÁDU.

 

MAPA – Vyznačení přístupových míst


Video z otevření území jezera Milada