Závodní báňská záchranná stanice Libušín

Závodní báňská záchranná stanice Libušín byla zřízena Palivovým kombinátem Ústí s. p. a sídlí na středisku Kladenské doly v Libušíně. Stanice má 24 aktivních profesionálních záchranářů (1x vedoucí ZBZS, 1x zástupce vedoucího, 3x směnoví technici, 14x záchranáři, 1x vedoucí mechanik, 1x zástupce vedoucího mechanika a 3x mechanici). Mimo tyto profesionální záchranáře má ZBZS Libušín k dispozici ještě 4 dobrovolné záchranáře z řad zaměstnanců PKÚ a jednoho externího. Na stanici je přítomna nepřetržitá stálá pohotovost ve složení: 1x velitel výjezdu, 1x mechanik a 3x záchranáři. Pohotovost je připravena k výjezdu pro případ havárie u organizací vykonávajících činnost prováděnou hornickým způsobem (ražba tunelů, kanalizací, kolektorů apod.), dále pro případ náhlého propadu některého ze starých důlních děl a také pro případ, že by si naší pomoc vyžádal Integrovaný záchranný systém. Z techniky mají k dispozici pracovní kyslíkové dýchací přístroje (doba práce až 4 hodiny) a vzduchové dýchací přístroje (doba práce cca 1 hod), výjezdové vozidlo IVECO Daily vybavené prostředky pro prvozásah dle povahy havárie, chemické obleky, prostředky pro poskytnutí první pomoci před příjezdem lékaře, vybavení pro zásah lezců ve výškách a nad volnou hloubkou, technické prostředky na zvedání, podpírání, roztahování. Dále uzavírací vaky k ucpání potrubí. Dále mají k dispozici prostředky ke zdolávání požáru a havárii v podzemí (sbíjecí kladiva, vrtačky, motorové pily a rozbrušovací pila).

Pokud dojde někde k náhlému propadu, záchranáři jsou připraveni okamžitě vyjet s četou v pohotovosti a tento propad prozkoumat a vhodně zajistit. Také kdyby potřebovala pomoc v případě jakékoli havárie nějaká organizace provádějící práce na ražbách nebo i jiných pracích, jsou připraveni k okamžitému zásahu. A samozřejmě jsou připraveni pomoci komukoli, kdo o pomoc požádá.