Národní cena kvality České republiky

Palivový kombinát Ústí, státní podnik získal ocenění Společensky odpovědné organizace v rámci Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Státní podnik Palivový kombinát Ústí, jehož zřizovatelem je resort Ministerstva průmyslu a obchodu, obdržel za letošní rok ocenění „Společensky odpovědné organizace“ v rámci Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Prestižní ocenění převzal ředitel státního podniku Ing. Petr Lenc v úterý 22. listopadu v rámci slavnostního večera u příležitosti předávání Národních cen kvality v prostorách Španělského sálu Pražského hradu.
Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je od roku 2016 hodnocena podle modelu „Committed to Sustainability“. Hodnocení se zaměřuje na 4 hlavní oblasti: People, Planet, Profit a Products. Pro státní podnik představuje účast v národní ceně dobrovolné přihlášení se k společensky odpovědnému podnikání. Zároveň představuje komplexnější pohled na činnosti a aktivity podniku, které jsou prospěšné nejen pro něj, ale i pro zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost. Umožňuji také díky nezávislé zpětné vazbě posoudit sociální a environmentální dopad činnosti podniku na okolní prostředí a partnery. Současně ukazuje, kterým směrem by se v oblasti CSR měla organizace ubírat a na jaké věci se zaměřit.

Nad oceněními Národní ceny kvality a společenské odpovědnosti převzali záštitu nejvyšší představitelé státu – prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan Mládek, dále Rada kvality České republiky a významné podnikatelské a zaměstnanecké svazy ČR.


logospolecne

Státní podnik Palivový kombinát Ústí je držitelem nejvyššího ocenění „Úspěšná organizace“ v programu Start plus v rámci Národní ceny kvality České republiky za rok 2015.

Prestižní ocenění Národní ceny kvality převzal za podnik jeho ředitel Petr Lenc. Předáno mu bylo v úterý 24. listopadu 2015 v rámci slavnostního večera u příležitosti jubilejního 15. výročí vyhlášení Národní politiky kvality vládou ČR a ustavením Rady kvality ČR, prostorách Španělského sálu Pražského hradu.
Hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky probíhá podle modelu EFQM, který patří k nejlepším nástrojům managementu kvality.

Logo NC kvality ČR