Stará architektonická soutěž

POZOR! Podávání návrhů do Architektonické soutěže končí už v pátek 14. září 2018. POHOV!

Vyhlašovatel Studentské architektonické soutěže vzhledem k velkému počtu doručených soutěžních návrhů a časové náročnosti jejich důkladného posouzení účastníkům soutěže sděluje, že v rámci vyhrazeného práva na aktualizaci podmínek soutěže mění podmínky této soutěže následovně:

 1. Vyhlašovatel mění termín původně stanovený pro odeslání rozhodnutí o (ne)postoupení účastníků do druhého kola soutěže z nejpozději do 5 dní od termínu stanoveného pro odevzdání soutěžních návrhů na nejpozději do 11 dní od termínu stanoveného pro odevzdání soutěžních návrhů, tzn. že toto rozhodnutí bude všem účastníkům soutěže odesláno emailem nejpozději do 25.9.2018.

2. Vyhlašovatel stanovuje termín osobních prezentací, který byl podmínkami soutěže předběžně stanoven na dne 25.9.2018 na den 2.10.2018.

3. Vyhlašovatel mění termín pro zveřejnění rozhodnutí o umístění jednotlivých soutěžních návrhů na webových stránkách soutěže (vyhlašovatele) z původně stanoveného termínu 30.9.2019 na nový termín 3.10.2018.

Palivový kombinát Ústí s. p. pro hodnocení doručených návrhů zaslaných v rámci „Studentské architektonické soutěže“ jmenoval členy hodnotící komise v tomto složení:
Ing. Arch. Vladimír Charvát
Ing. Petr Kubiš
Ing. Eva Stoupová
Ing. Kateřina Houdková
Ing.. Jana Němcová
Bc. Pavla Přibaňová
Jan Vondruška Dis.

Návrh složení komise byl projednán s primátorkou města Ústí nad Labem, paní Ing. Věrou Nechybovou.

 

Jsi kreativní a máš chuť se zapojit do rozvoje rekultivovaného území jezera Milada? Pokud ano, zapoj se do první studentské architektonické soutěže vyhlašované správcem území, Palivovým kombinátem Ústí, s. p., a pomoz nám najít takové řešení využitelnosti krajiny, které bude nápadité, realizovatelné a k přírodě co nejšetrnější.

Jak se zapojit do soutěže? Úplně jednoduše – vyplň registrační formulář a až budeš mít své nápady zpracované, pošli nám je kdykoliv během soutěžní lhůty na email soutez@pku.cz nebo poštou nebo přes veřejně dostupné úložiště (např. Úschovna, Ulož.to nebo Webshare, a to především v případě, že přílohy přesahují 10 MB) a poslední variantou je nám přinést návrhy osobně na podatelnu podniku sídlící na adrese Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Podrobnosti a podmínky soutěže jsou k dispozici na odkazech níže:

Podmínky soutěže

Registrační formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poučení k souhlasu se zpracováním osobních údajů

Technické podklady

Časté dotazy