Studentská architektonická soutěž

Vítězem Studentské architektonické soutěže s názvem „Návrh řešení budoucího rekreačního a volnočasového využití jezera Milada“ se stal tým studentů Petrželka – Tran. Palivový kombinát Ústí, s. p., který je správcem území jezera Milada, vyhlásil pro studenty středních a vysokých škol Studentskou architektonickou soutěž, návrhy mohly být zasílány do poloviny září.

Chabařovický rodák, Jiří Petrželka a Tran Anh Tuan z Prahy, studenti ČVUT, fakulty architektury, Praha uspěli s komplexně zpracovaným návrhem řešení celého území jezera Milada. V předložených materiálech zajímavě zapracovali především vzpomínku na všechny zaniklé obce, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí. Pro rozvoj místa a jeho propojení s okolím dále navrhli např. přírodní divadlo či vyhlídky ve tvarech, které jednoduchými liniemi zapadnou do okolní krajiny.

Dalšími oceněnými studenty se stali:

2. místo           Matouš Cahák

3. místo           Bc. Kateřina Fišerová

Odborná porota se rozhodla vyhlásit zvláštní odměny za originalitu a kreativitu také na čtvrtém a pátém místě, a to:

4. místo           Tým Kristýna Prachařová a Tomáš Svítil

5. místo           Tomáš Reichel

Celkem bylo do soutěže podáno 26 návrhů, z nichž 11 uchazečů nedodalo požadovanou kompletní dokumentaci. Do druhého kola osobních prezentací postoupilo 8 soutěžících (či týmů). Ti měli odborné porotě v předepsaném čase objasnit své záměry.

Ceny v soutěži si převzali studenti či jejich rodiče osobně v sídle PKÚ s. p.