Studentská architektonická soutěž

Vyhlašovatel Studentské architektonické soutěže důkladně prostudoval všechny zaslané návrhy a rozhodl následovně:

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH NÁVRHŮ V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

V souladu s podmínkami vyhlášené studentské architektonické soutěže byly dne 2.10.2018 ustanovenou odbornou porota vybrány a oceněny tyto návrhy:

1.    místo:  Jiří Petrželka – Petrželka -Tran team (20.000,- Kč)

2.    místo:  Matouš Cahák (15.000,- Kč)

3.    místo:  Bc. Kateřina Fišerová (10.000,- Kč)

Odborná porota se rozhodla vyhlásit a ocenit i soutěžní návrhy s udělením zvláštní odměny za originalitu či kreativitu:

4.    místo: Kristýna Prachařová a Tomáš Svítil (1.000,- Kč)

5.    místo: Tomáš Reichel (1.000,- Kč)

Vítězům srdečně blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži i zájem o další rozvoj území jezera Milada.

Předkladatelé oceněných návrhů budou vyrozuměni o termínu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a předání cen emailovou zprávou!

 

Palivový kombinát Ústí s. p. pro hodnocení doručených návrhů zaslaných v rámci „Studentské architektonické soutěže“ jmenoval členy hodnotící komise v tomto složení:
Ing. Arch. Vladimír Charvát
Ing. Petr Kubiš
Ing. Eva Stoupová
Ing. Kateřina Houdková
Ing.. Jana Němcová
Bc. Pavla Přibaňová
Jan Vondruška Dis.