Veřejné zakázky

Odkaz na PROFIL ZADAVATELE pro uveřejnění dokumentů k zadávacím řízením probíhajícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Odkaz na zneplatněný PROFIL ZADAVATELE.